TÜGVA Fikir Akademisi; ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu meseleleri araştıran, üzerinde düşünen ve çözüm üreten, ürettiği çözümleri yazıp anlatabilen, fikri derinliğe sahip yazar, editör, hatip ve eğitimci yetiştirme programıdır.

 • Üniversite öğrencisi olmak.
 • Okuma alışkanlığı edinmiş̧ ve metin yazımı konusunda yetenekli olmak.
 • İdealist yapıya sahip olup fikriyat ve entelektüel olarak kendini geliştirmeyi istemek.
 • Programla ilgili taahhütnameyi kabul etmek. (Derslere, seminerlere, atölye çalışmalarına, kamplara katılmak; verilen çalışmaları tamamlamak vb.)

Program esas olarak; katılımcı gençlerin araştırma yapabilme, fikir geliştirebilme, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştirmek üzerine kuruludur. Ayrıca, bir yazarda olması gereken bilgi ve kültürel birikimi kazandırmaya yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bir katılımcının program hedeflerine ulaşması için 2 yıllık program sonrasında da ektileşime devam etmesi gerekmektedir.

Program; eğitim fırsatları sağlanmasının yanı sıra ihtisas yapmak isteyen katılımcılara imkânlar dâhilinde burs ve danışmanlık hizmeti vermeye devam edecektir.

Fikir Akademisi, sahip olduğu samimi atmosferde, danışman hocaları ile katılımcılarını, usta-çırak ilişkisi içerisinde, birer fikir adamı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dersler

 1. Sınıf 1. Dönem
 • Edebiyat
 • Hitabet
 • Yazım Teknikleri (Yazı Türleri, Yazım Kuralları)
 • İslami Düşünce ve Fikir Ekolleri
 • Atölye
 • Mesleki Sohbetler
 • Teknik Konferanslar
 1. Sınıf 2. Dönem
 • Yazım Teknikleri (Sosyal Medya Yazarlığı, Metin Yazarlığı, Dijital Okur-Yazarlık)
 • İletişim Teknikleri ve Araçları
 • Batı Düşüncesine Giriş
 • İslami Düşüncenin Esasları
 • Yazı ve Fikir Atölyesi
 • Mesleki Sohbetler
 • Teknik Konferanslar
 1. Sınıf
 • Okuma Grubu
 • Metin Analizi
 • Staj
 • Mesleki Sohbetler
 • Teknik Konferanslar

Seminer ve Konferanslar

 • İslam Dünya Görüşü ve Akaid
 • İslam Tarihi (Asr-ı Saadet)
 • Dava Şuuru ve Tebliğ Usulü
 • Temel İslami İlimlere Giriş (Usulu’d Din)
 • Tasavvuf (Güzel Ahlak)
 • Mantık, Münazara ve Belagat
 • Tarih (Şuuru) Felsefesi
 • Felsefe ve Siyasi Düşünce Tarihi
 • Sosyal Bilimlere Giriş ve Sosyal Teori
 • İslami ve Modern Kavramlar
 • Bilginin İslamileştirilmesi ve Epistemoloji
 • İslam ve Postmodernizm
 • Varoluşçuluk ve Fenomenoloji
 • Şehir, Estetik ve Toplum
 • Sosyal Bilimlere Giriş
 • Medeniyet Tarihi ve Tarih Felsefesi
 • İbn-i Haldun Paradigması ve Mukaddime
 • Dil Kültürü ve Felsefesi

Okumalar

 • Seçme Ayet ve Hadisler:Sabûnî Tefsiri, Riyazü’s Salihîn
 • İslâm ve Osmanlı Tarihi: İhsan S. Sırma, Filibeli Ahmet Hilmi, Ziya Nur Aksun
 • Seçme Metinler:İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Maturidi, İbn Arabi, Abdulkadir Geylani, İbn Haldun, A. Toynbee, Şahin Uçar
 • Seçme Şiirler:Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu
 • Fikri Okumalar:Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Erol Güngör, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu
 • Süleyman KARAKAŞ
 • Hüsnü KILIÇ
 • Müjdat ULUÇAM
 • İhsan AKTAŞ
 • Mustafa ŞEN
 • Erol ERDOĞAN
 • Yusuf KAPLAN
  • Başvuru Tarihleri: 3–28 Eylül 2018
  • Yazılı Sınav: 30 Eylül 2018
  • Yazılı Sınav Sonucunun İlanı: 5 Ekim 2018
  • Mülakat: 6 – 11 Ekim 2018
  • Kamp: 12-13-14 Ekim 2018
  • Sonuçların İlanı: 18 Ekim 2018
  • Program Başlangıcı: 20 Ekim 2018
  • Dönem İçi Kampı: 7-8-9 Aralık
  • Dönem Bitişi: 22 Aralık 2018
  • Yarıyıl Kampı: 25 Ocak – 1 Şubat 2019
  • Dönem Başlangıcı: 16 Şubat 2019
  • Dönem İçi Kampı: 20-21-22 Nisan
  • Dönem Bitişi: 27 Nisan 2019
  • Kapanış Programı: 6 Mayıs 2019
  • Yaz Kampı: 8-18 Temmuz 2019

   

 • Program süresince aylık 200 TL Burs.
 • Okutulacak kitap ve diğer materyallerin ücretsiz temini.
 • Öğrencilerin ilgilendiği alanda ücretsiz uzmanlık seminerleri ve danışmanlık hizmeti.
 • Prestijli yayın kuruluşlarının ziyareti ve bu mecralarda yazı yazma, programa katılma gibi aktiviteler.
 • Fikirname Dergisi’nin mutfağında bulunarak tecrübe kazanma imkânı.
 • Program boyunca Türkiye ve dünyada tanınmış fikir adamı, yazar, sanatçı ve akademisyenlerle tanışma ve birikimlerinden faydalanma.
 • Yarıyıl ve yaz tatilinde eğlence, spor ve geziler eşliğinde çalışma kamplarına katılma.
 • İyi bir düşünce adamı olarak özel ilgiyle yetiştirilmek.
 • TÜGVA Genel Merkez,  Avansaray-Eyüp

Başvuru Tarihleri: 3-28 Eylül 2018

Başvurmak için Tıklayınız..