Yazım Teknikleri

Fikir Akademisi

‘Kurallardan biraz sapmanın ne sakıncası olabilir? Evet ama, bunlar okuyucunun duraklamasına ve fikirlerinizi düşünmek yerine kabiliyetsizliğinizi düşünmesine yol açar.’ H.F.Graff’ın ifade ettiği bu söz; fikir ve düşünceyi kâğıda usulüne uygun bir biçimde aktarmanın önemine işaret etmektedir. Yazım teknikleri dersinde, talebelere yazmanın teknik ve pratik boyutunun öğretimi ile birlikte, sahip olduğu ilmi ve fikri birikimi bir ‘dil hassasiyetiyle’ okuyucuya aktarabilme hususiyeti kazandırılacaktır. Mütefekkirin, ‘Her çağ, yazabildiği şekilde yazmalıdır, zaten başka türlü de yazamaz.’ Cümlesinden hareketle bu derste, çağın gerektirdiği dil ve üslubu en etkin biçimde kullanıp muhatap kitleye fikirlerini cezbedici bir biçimde aktaran kalem erbabı şahsiyetler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Not: Yazım Teknikleri Dersi birinci sınıf ikinci dönemde de devam edecektir.