Yazı ve Fikir Atölyesi

Fikir Akademisi

Mecelle’nin meşhur kaidesindeki gibi, ‘La usule illa bil vusul- Usulsüz vusul olmaz.’ Ölçüsünün de işaret ettiği gibi şiirden fıkıha, sosyal bilimlerden fikriyata değin her alanın kendine has usulleri vardır. Bu derste yazmanın ve tefekkür etmenin usulü öğretilecektir. Talebeler için üzerine eğilecekleri tüm alanlarda adeta bir ‘harita’ ve ‘pusula’ kıymeti gören dersin, kazandırdığı pratik verimlerin hem yazma hem de anlatma faaliyetleri ile birlikte bir meleke haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Not: Yazı ve Fikir Atölyesi birinci sınıf ikinci dönemde de devam edecek olup iki haftada bir yapılacaktır.

Dersi Veren Hoca