İslami Düşünce ve Fikir Ekolleri

Fikir Akademisi

İslamiyet’in, dalları asırların zirvesine sarkmış fikir ve düşünce mirasının dönem, ekol ve öncüler temel alınarak sistematik bir şekilde öğretildiği bu derste, İslami düşüncenin tarihi kökenlerinden günümüze doğru yaptığı seyri, tüm yönleri ile birlikte ele alıp değerlendirme imkânı sunulacaktır. Tevarüs ettiği bu fikir ve düşünce mirasının mahiyetine derinlemesine vakıf olacak olan talebelerin, adımlarını yere daha sağlam bir şekilde atması ve çağın problemli vicdanına özgüvenle yaklaşıp, İslam zaviyesinden çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Hoca