Edebiyat

Fikir Akademisi

Fikir adamının, insan olmanın gerektirdiği tüm erdemlerin yayılması için edebiyatı, yazıyı, şiiri kullanması öğretiliyor. Ders kapsamında fikri derinliğe sahip olması amaçlanan talebelerin estetik bakış açısı, dil zevki, hoş bir üslup ve edebi bir birikime sahip olması için hikâye, şiir, Doğu-Batı klasikleri ve edebi makaleler üzerinde tahliller ve deneme yazısı çalışmaları yapılmaktadır.

Dersi Veren Hoca