Kampın amacı, sene içerisindeki derslerde yapılan teorik bilgiyi, gönül coğrafyamızdan insanlarla duygusal ve fikirsel bağ kurularak aksiyona dönüştürecek olgunlaşmanın sağlanması; Fikir Akademisi’nin gelecek tahayyülünün ve dünya görüşünün âlemşümul oluşunun muhataplarına gösterilmesidir.

Bosna’da Nerelere Gittik?

 • Saraybosna
 • Tranvik
 • Ahmiçi
 • Konjic
 • Poçitel
 • Blagay
 • Mostar
 • Srebrenitsa

Kurum Ziyaretleri

 • TRT Bosna Temsilciliği
 • Yunus Emre Enstitüsü Bosna Temsilciliği
 • TİKA Bosna Temsilciliği
 • İlim Yayma Cemiyeti İUS Yurdu